فهرست اوقات شرعی

روزتاریخاذان صبحطلوع خورشیداذان ظهرغروب خورشیداذان مغربنیمه شب شرعی
سه شنبه۱ خرداد ۱۴۰۳۰۳ : ۱۲ : ۰۹۰۴ : ۵۴ : ۳۹۱۲ : ۰۰ : ۵۹۱۹ : ۰۷ : ۴۳۱۹ : ۲۶ : ۵۹۲۳ : ۰۹ : ۲۷
چهارشنبه۲ خرداد ۱۴۰۳۰۳ : ۱۱ : ۱۱۰۴ : ۵۴ : ۰۳۱۲ : ۰۱ : ۰۴۱۹ : ۰۸ : ۲۸۱۹ : ۲۷ : ۴۷۲۳ : ۰۹ : ۲۲
پنج شنبه۳ خرداد ۱۴۰۳۰۳ : ۱۰ : ۱۶۰۴ : ۵۳ : ۲۹۱۲ : ۰۱ : ۰۹۱۹ : ۰۹ : ۱۲۱۹ : ۲۸ : ۳۴۲۳ : ۰۹ : ۱۷
جمعه۴ خرداد ۱۴۰۳۰۳ : ۰۹ : ۲۳۰۴ : ۵۲ : ۵۶۱۲ : ۰۱ : ۱۵۱۹ : ۰۹ : ۵۵۱۹ : ۲۹ : ۲۰۲۳ : ۰۹ : ۱۳
شنبه۵ خرداد ۱۴۰۳۰۳ : ۰۸ : ۳۱۰۴ : ۵۲ : ۲۵۱۲ : ۰۱ : ۲۱۱۹ : ۱۰ : ۳۸۱۹ : ۳۰ : ۰۵۲۳ : ۰۹ : ۱۰
یکشنبه۶ خرداد ۱۴۰۳۰۳ : ۰۷ : ۴۲۰۴ : ۵۱ : ۵۶۱۲ : ۰۱ : ۲۸۱۹ : ۱۱ : ۲۰۱۹ : ۳۰ : ۵۰۲۳ : ۰۹ : ۰۷
دوشنبه۷ خرداد ۱۴۰۳۰۳ : ۰۶ : ۵۵۰۴ : ۵۱ : ۲۸۱۲ : ۰۱ : ۳۵۱۹ : ۱۲ : ۰۲۱۹ : ۳۱ : ۳۴۲۳ : ۰۹ : ۰۵
سه شنبه۸ خرداد ۱۴۰۳۰۳ : ۰۶ : ۰۹۰۴ : ۵۱ : ۰۲۱۲ : ۰۱ : ۴۲۱۹ : ۱۲ : ۴۳۱۹ : ۳۲ : ۱۷۲۳ : ۰۹ : ۰۴
چهارشنبه۹ خرداد ۱۴۰۳۰۳ : ۰۵ : ۲۶۰۴ : ۵۰ : ۳۷۱۲ : ۰۱ : ۵۰۱۹ : ۱۳ : ۲۳۱۹ : ۳۲ : ۵۹۲۳ : ۰۹ : ۰۴
پنج شنبه۱۰ خرداد ۱۴۰۳۰۳ : ۰۴ : ۴۵۰۴ : ۵۰ : ۱۴۱۲ : ۰۱ : ۵۹۱۹ : ۱۴ : ۰۲۱۹ : ۳۳ : ۴۰۲۳ : ۰۹ : ۰۴
جمعه۱۱ خرداد ۱۴۰۳۰۳ : ۰۴ : ۰۷۰۴ : ۴۹ : ۵۳۱۲ : ۰۲ : ۰۸۱۹ : ۱۴ : ۴۰۱۹ : ۳۴ : ۲۱۲۳ : ۰۹ : ۰۵
شنبه۱۲ خرداد ۱۴۰۳۰۳ : ۰۳ : ۳۰۰۴ : ۴۹ : ۳۴۱۲ : ۰۲ : ۱۷۱۹ : ۱۵ : ۱۷۱۹ : ۳۵ : ۰۰۲۳ : ۰۹ : ۰۶
یکشنبه۱۳ خرداد ۱۴۰۳۰۳ : ۰۲ : ۵۶۰۴ : ۴۹ : ۱۶۱۲ : ۰۲ : ۲۷۱۹ : ۱۵ : ۵۴۱۹ : ۳۵ : ۳۹۲۳ : ۰۹ : ۰۹
دوشنبه۱۴ خرداد ۱۴۰۳۰۳ : ۰۲ : ۲۴۰۴ : ۴۹ : ۰۰۱۲ : ۰۲ : ۳۷۱۹ : ۱۶ : ۲۹۱۹ : ۳۶ : ۱۶۲۳ : ۰۹ : ۱۲
سه شنبه۱۵ خرداد ۱۴۰۳۰۳ : ۰۱ : ۵۵۰۴ : ۴۸ : ۴۵۱۲ : ۰۲ : ۴۷۱۹ : ۱۷ : ۰۴۱۹ : ۳۶ : ۵۲۲۳ : ۰۹ : ۱۶
چهارشنبه۱۶ خرداد ۱۴۰۳۰۳ : ۰۱ : ۲۸۰۴ : ۴۸ : ۳۳۱۲ : ۰۲ : ۵۸۱۹ : ۱۷ : ۳۷۱۹ : ۳۷ : ۲۷۲۳ : ۰۹ : ۲۰
پنج شنبه۱۷ خرداد ۱۴۰۳۰۳ : ۰۱ : ۰۳۰۴ : ۴۸ : ۲۲۱۲ : ۰۳ : ۰۹۱۹ : ۱۸ : ۰۹۱۹ : ۳۸ : ۰۱۲۳ : ۰۹ : ۲۵
جمعه۱۸ خرداد ۱۴۰۳۰۳ : ۰۰ : ۴۱۰۴ : ۴۸ : ۱۲۱۲ : ۰۳ : ۲۱۱۹ : ۱۸ : ۴۱۱۹ : ۳۸ : ۳۴۲۳ : ۰۹ : ۳۱
شنبه۱۹ خرداد ۱۴۰۳۰۳ : ۰۰ : ۲۱۰۴ : ۴۸ : ۰۵۱۲ : ۰۳ : ۳۲۱۹ : ۱۹ : ۱۱۱۹ : ۳۹ : ۰۵۲۳ : ۰۹ : ۳۷
یکشنبه۲۰ خرداد ۱۴۰۳۰۳ : ۰۰ : ۰۴۰۴ : ۴۷ : ۵۹۱۲ : ۰۳ : ۴۴۱۹ : ۱۹ : ۳۹۱۹ : ۳۹ : ۳۵۲۳ : ۰۹ : ۴۴
دوشنبه۲۱ خرداد ۱۴۰۳۰۲ : ۵۹ : ۴۹۰۴ : ۴۷ : ۵۴۱۲ : ۰۳ : ۵۶۱۹ : ۲۰ : ۰۷۱۹ : ۴۰ : ۰۴۲۳ : ۰۹ : ۵۲
سه شنبه۲۲ خرداد ۱۴۰۳۰۲ : ۵۹ : ۳۷۰۴ : ۴۷ : ۵۲۱۲ : ۰۴ : ۰۸۱۹ : ۲۰ : ۳۳۱۹ : ۴۰ : ۳۱۲۳ : ۱۰ : ۰۰
چهارشنبه۲۳ خرداد ۱۴۰۳۰۲ : ۵۹ : ۲۷۰۴ : ۴۷ : ۵۱۱۲ : ۰۴ : ۲۱۱۹ : ۲۰ : ۵۸۱۹ : ۴۰ : ۵۷۲۳ : ۱۰ : ۰۹
پنج شنبه۲۴ خرداد ۱۴۰۳۰۲ : ۵۹ : ۲۰۰۴ : ۴۷ : ۵۱۱۲ : ۰۴ : ۳۳۱۹ : ۲۱ : ۲۲۱۹ : ۴۱ : ۲۲۲۳ : ۱۰ : ۱۸
جمعه۲۵ خرداد ۱۴۰۳۰۲ : ۵۹ : ۱۵۰۴ : ۴۷ : ۵۴۱۲ : ۰۴ : ۴۶۱۹ : ۲۱ : ۴۴۱۹ : ۴۱ : ۴۵۲۳ : ۱۰ : ۲۸
شنبه۲۶ خرداد ۱۴۰۳۰۲ : ۵۹ : ۱۳۰۴ : ۴۷ : ۵۷۱۲ : ۰۴ : ۵۹۱۹ : ۲۲ : ۰۵۱۹ : ۴۲ : ۰۶۲۳ : ۱۰ : ۳۹
یکشنبه۲۷ خرداد ۱۴۰۳۰۲ : ۵۹ : ۱۴۰۴ : ۴۸ : ۰۳۱۲ : ۰۵ : ۱۲۱۹ : ۲۲ : ۲۵۱۹ : ۴۲ : ۲۶۲۳ : ۱۰ : ۵۱
دوشنبه۲۸ خرداد ۱۴۰۳۰۲ : ۵۹ : ۱۷۰۴ : ۴۸ : ۱۰۱۲ : ۰۵ : ۲۵۱۹ : ۲۲ : ۴۳۱۹ : ۴۲ : ۴۵۲۳ : ۱۱ : ۰۲
سه شنبه۲۹ خرداد ۱۴۰۳۰۲ : ۵۹ : ۲۲۰۴ : ۴۸ : ۱۸۱۲ : ۰۵ : ۳۸۱۹ : ۲۳ : ۰۰۱۹ : ۴۳ : ۰۲۲۳ : ۱۱ : ۱۵
چهارشنبه۳۰ خرداد ۱۴۰۳۰۲ : ۵۹ : ۳۰۰۴ : ۴۸ : ۲۹۱۲ : ۰۵ : ۵۱۱۹ : ۲۳ : ۱۵۱۹ : ۴۳ : ۱۷۲۳ : ۱۱ : ۲۸
پنج شنبه۳۱ خرداد ۱۴۰۳۰۲ : ۵۹ : ۴۱۰۴ : ۴۸ : ۴۰۱۲ : ۰۶ : ۰۴۱۹ : ۲۳ : ۲۸۱۹ : ۴۳ : ۳۱۲۳ : ۱۱ : ۴۱